Эчтәлек

ГОМУМИ ХЕЗМЭТЛЭР

БИБЛИОГРАФИК КУРСЭТКЕЧЛЭР

ТАТАРСТАННЫН АРХЕОЛОГИК ИСТЭЛЕКЛЭРЕ

-Гомуми хезмэтлэр

-Торак урыннары хэм шэхэрлеклэр

-Болгар

-Билэр

-Кумелеш объектлары

-Житештеру объектлары

-Борынгы сэнгать эсэрлэре хэм эпиграфика

ШЭХЭР ТОЗЕЛЕШЕ ХЭМ АРХИТЕКТУРА ИСТЭЛЕКЛЭРЕ

-Гомуми хезмэтлэр

-Шэхэрлэр архитектурасы

-Богелмэ

-Алабуга

-Казан

-Зоя (Свияжск)

-Чистай

-Урамнар, майданнар, биналар архитектурасы

-Казан урамнары

-Казан майданнары

-Торак архитектурасы истэлеклэре

-Жэмэгать биналары

-Казан университеты ансамбле

-Санагать биналары хэм инженерлык корылмалары

-Хэрби-оборона ныгытмалары архитектурасы

-Казан кремле ансамбле

-Гыйбадэт кылу корылмалары

ТАРИХИ ИСТЭЛЕКЛЭР

-Гомуми хезмэтлэр

-Тарихи шэхеслэрнен Татарстан жирлегендэ булуы белэн бэйле

хэйкэл-истэлеклэр

-Горький А.М.

-Державин Г.Р.

-Жэлил М.

-Дурова Н.А.

-Ленин В.И.

-Пушкин А.С.

-Толстой Л.Н.

-Тукай Г.

-Шаляпин Ф.И.

-Шишкин И.И.

КУРСЭТКЕЧНЕ ТОЗУ ЭШЕ ТЭМАМЛАНГАННАН СОН ДОНЬЯ КУРГЭН ЭДЭБИЯТ ИСЕМЛЕГЕ (1990-94 еллар)

ЯРДЭМЧЕ КУРСЭТКЕЧЛЭР

-Исемнэр курсэткече

-Географик атамалар курсэткече

-Археология истэлеклэренен алфавитлы-предметлы курсэткече

-Тарих хэм архитектура истэлеклэренен алфавитлы-предметлы курсэткече

-Авторсыз донья кургэн китап хэм мэкалэ исемнэренен алфавитлы курсэткече

-Периодик хэм дэвамлы басмаларнын алфавитлы курсэткече.
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International