Китапханә хәбәрләре

Китапханә хәбәрләре. - 2020. - N1 (49)

Китапханә хәбәрләре. - 2019. - №2 (48)

Китапханә хәбәрләре. - 2019. - №1 (47)

Китапханә хәбәрләре. - 2018. - №2 (46)

Китапханә хәбәрләре. - 2018. - №1 (45)

Китапханә хәбәрләре. - 2017. - №2 (44)

Китапханә хәбәрләре. - 2017. - №1 (43)

Китапханә хәбәрләре. - 2016. - №2 (42)

Китапханә хәбәрләре. - 2016. – N1(41)

Китапханә хәбәрләре. - 2015. – N2(40) 

Китапханә хәбәрләре. - 2015. – N1(39) 

Китапханә хәбәрләре. - 2014. – N1-2 (37-38) 

Китапханә хәбәрләре. - 2013. – N2 (36) 

Китапханә хәбәрләре. - 2013. – N1 (35) 

Китапханә хәбәрләре. - 2012. – N2 (34) 

Китапханә хәбәрләре (кушымта: Чирек гасыр сәнгатькә хезмәттә... (Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең сәнгать бүлегенә 25 ел: 1987-2012 еллар). – 2012. – N2 (34) 

Китапханә хәбәрләре. - 2012. – N1 (33) 

Китапханә хәбәрләре (кушымта: «Китапханә хәбәрләре» фәнни-гамәли журналының эчтәлегенә систематик күрсәткеч (1996-2011). - 2011. – N2 (32) 

Китапханә хәбәрләре. - 2011. – N2 (32) 

Китапханә хәбәрләре. - 2011. – N1 (31) 

Китапханә хәбәрләре (кушымта) . - 2011. – N1 (31) 

Китапханә хәбәрләре. - 2010. – N2 (30) 

Китапханә хәбәрләре (кушымта: “Татарстан Республикасы документларының мәҗбүри нөсхәсе турында” Татарстан Республикасы Законы). - 2010. – N2 (30)  

Китапханә хәбәрләре. - 2010. – N1 (29) 

Китапханә хәбәрләре (кушымта: “Китапханәләр һәм китапханә эше турында” Татарстан Республикасы Законы"). - 2010. – N1 (29) 

Китапханә хәбәрләре. - 2009. - N2 (28)  

Китапханә хәбәрләре (кушымта). - 2009. – N2 (28) 

Китапханә хәбәрләре. - 2009. - N1 (27)  

Китапханә хәбәрләре. - 2008. - N2 (26) 

Китапханә хәбәрләре. - 2008. – N1 (25) 

Китапханә хәбәрләре. - 2007. - N1-2 (23-24) 

Китапханә хәбәрләре. - 2006. - N2 (22) 

Китапханә хәбәрләре. - 2006. - N1 (21) 

Китапханә хәбәрләре. - 2005. - N1-2 (19-20) 

Китапханә хәбәрләре. - 2004. – N1 (17) 

Китапханә хәбәрләре. - 2003. – N1-2 (15-16) 

Китапханә хәбәрләре. - 2002. - N2 (14)  

Китапханә хәбәрләре. - 2002. - N1 (13) 

Китапханә хәбәрләре. - 2001. - N2 (12) 

Китапханә хәбәрләре. - 2001. - N1 (11) 

Китапханә хәбәрләре. - 2000. – N2 (10) 

Китапханә хәбәрләре. - 2000. - N1 (9) 

Китапханә хәбәрләре. - 1999. - N2 (8) 

Китапханә хәбәрләре. - 1999. - N1 (7)  

Китапханә хәбәрләре. - 1998. - N2 (6) 

Китапханә хәбәрләре. - 1998. - N1 (5) 

Китапханә хәбәрләре. - 1997. - N2 (4) 

Китапханә хәбәрләре. - 1997. – N1 (3) 

Китапханә хәбәрләре. - 1996. - N2 (2)  

Китапханә хәбәрләре. - 1996. - N1 (1)

 

 

 

 

Соңгы яңарту: 6 июль 2020, 9:26

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International