Җәүдәт Фәйзи әсәрләре

Фәйзи Җ. “Акчарлаклар” муз. комедиясеннән Зәйтүнә ариясе “Кэккүк”/ Җ. Фәйзи сүз., башк. З. Хисмәтуллина // Татар музыкасы фонохрестоматиясе [Электронный ресурс] : музыка уку йортлары өчен : 11 дискта. / Татарстан Республикасы Мәдәният Министрлыгы. - Казан : ААҖ "Татарстан - Яңа Гасыр" телерадиокоманиясе, 2005- Диск № 3 : М. Мозаффаров. Җ. Фәйзи. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Фәйзи Җ.”Башмагым” муз. комедиясеннән Сәрвәр ариясе , 1акт / Т.Гыйззәт сүз., башк. Р. Үзбәкова // Татар музыкасы фонохрестоматиясе [Электронный ресурс] : музыка уку йортлары өчен : 11 дискта. / Татарстан Республикасы Мәдәният Министрлыгы. - Казан : ААҖ "Татарстан - Яңа Гасыр" телерадиокоманиясе, 2005- Диск № 3 : М. Мозаффаров. Җ. Фәйзи. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Фәйзи Җ.”Башмагым” муз. комедиясеннән Җиһанның 4-нче җыры хор белән, 1 акт / Т. Гыйззат сүз., башк. М. Рахманкулова // Татар музыкасы фонохрестоматиясе [Электронный ресурс] : музыка уку йортлары өчен : 11 дискта. / Татарстан Республикасы Мәдәният Министрлыгы. - Казан : ААҖ "Татарстан - Яңа Гасыр" телерадиокоманиясе, 2005- Диск № 3 : М. Мозаффаров. Җ. Фәйзи. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Фәйзи Җ.”Башмагым” муз. комедиясеннән Галимҗан ариозосы, 1 акт / Т. Гыйззат сүз., башк. У. Әлмиев // Татар музыкасы фонохрестоматиясе [Электронный ресурс] : музыка уку йортлары өчен : 11 дискта. / Татарстан Республикасы Мәдәният Министрлыгы. - Казан : ААҖ "Татарстан - Яңа Гасыр" телерадиокоманиясе, 2005- Диск № 3 : М. Мозаффаров. Җ. Фәйзи. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Фәйзи Җ.”Башмагым” муз. комедиясеннән Галимҗан һәм Сәрвәр дуэты / Т. Гыйззат сүз., башк. Ф. Насретдинов, Р. Билалов // Татар музыкасы фонохрестоматиясе [Электронный ресурс] : музыка уку йортлары өчен : 11 дискта. / Татарстан Республикасы Мәдәният Министрлыгы. - Казан : ААҖ "Татарстан - Яңа Гасыр" телерадиокоманиясе, 2005- Диск № 3 : М. Мозаффаров. Җ. Фәйзи. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Фәйзи Җ.”Башмагым” муз. комедиясеннән Гафур бабай куплетлары / Т. Гыйззат сүз., башк. С. Рәенбәков // Татар музыкасы фонохрестоматиясе [Электронный ресурс] : музыка уку йортлары өчен : 11 дискта. / Татарстан Республикасы Мәдәният Министрлыгы. - Казан : ААҖ "Татарстан - Яңа Гасыр" телерадиокоманиясе, 2005- Диск № 3 : М. Мозаффаров. Җ. Фәйзи. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Фәйзи Җ. Бәйрәм бүген / Г. Тукай сүз., башк. З. Хисматуллина // Татар музыкасы фонохрестоматиясе [Электронный ресурс] : музыка уку йортлары өчен : 11 дискта. / Татарстан Республикасы Мәдәният Министрлыгы. - Казан : ААҖ "Татарстан - Яңа Гасыр" телерадиокоманиясе, 2005- Диск № 3 : М. Мозаффаров. Җ. Фәйзи. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Фәйзи Җ. Концерт гармоникасы өчен пьеса / башк. Г. Җамлиханов, концерт гармоникасы // Татар музыкасы фонохрестоматиясе [Электронный ресурс] : музыка уку йортлары өчен : 11 дискта. / Татарстан Республикасы Мәдәният Министрлыгы. - Казан : ААҖ "Татарстан - Яңа Гасыр" телерадиокоманиясе, 2005- Диск № 3 : М. Мозаффаров. Җ. Фәйзи. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Фәйзи Җ. Миләүшә / Ә. Ерикәй сүз., башк. Н. Теркулова // Татар музыкасы фонохрестоматиясе [Электронный ресурс] : музыка уку йортлары өчен : 11 дискта. / Татарстан Республикасы Мәдәният Министрлыгы. - Казан : ААҖ "Татарстан - Яңа Гасыр" телерадиокоманиясе, 2005- Диск № 3 : М. Мозаффаров. Җ. Фәйзи. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Фәйзи Җ. “Тапшырылмаган хатлар”: Вәлинең икенче ариясе / Г. Кутуй сүз., башк. Ф. Насретдинов // Татар моңнары = Мелодии Татарии.- М., б.г. - грп.

Фәйзи Җ. Урман кызы / Х. Такташ сүз., башк. Р. Маликов // Татар музыкасы фонохрестоматиясе [Электронный ресурс] : музыка уку йортлары өчен : 11 дискта. / Татарстан Республикасы Мәдәният Министрлыгы. - Казан : ААҖ "Татарстан - Яңа Гасыр" телерадиокоманиясе, 2005- Диск № 3 : М. Мозаффаров. Җ. Фәйзи. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Ноталар

Кайда да йөрәктә = [Огни, зажженные нами] : җырлар / төз. З. Сәйдәшева. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1989. – 152 б. – Текст парал. татар. Һәм рус. тел.

Татар халык җырлары = Татарские народные песни: 50 җыр / төз. Җ. Фәйзи. – Казан: Таткнигоиздат, 1957. – 182 б.: нот. – Текст парал. татар. Һәм рус. тел.

Фәйзи, Җ. Башмагым: кыскача аңлатма һәм комедиянең эчтәлеге / Бөтенрос. Театр Җәмг. Россия бүл. - Казан : Татгосиздат, 1944. – 16 б. : портр.белән

Фәйзи, Җ. Балалар өчен беренче альбом = [Первый альбом для детей] / Җ. Фәйзи; М. Җәлил шигырьләре. – Казань: Татгосиздат, 1940. – 17 б.

Фәйзи, Җ. Беренче дәрес = [Первый урок] / Җ. Фәйзи. – Казан: Татгосиздат, 1950. – 22 б.

Фәйзи, Җ. Газинур батыр турында баллада = [Баллада о герое Газинуре] / Җ. Фәйзи. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1960. – 5 б.

Фәйзи, Җ. Галиябану / Җ. Фәйзи. – Казан: [н.к.], 1962. – 344 б.

Фәйзи, Җ. Гөрләсен безнең җыр = [Звени, наш напев] / Җ. Фәйзи. – Казан: Татгосиздат, 1945. – 2 б.

Фәйзи, Җ. Җырлар = Песни / Җ. Фәйзи; А. Бендецкий тәрҗемәсе; ред. Ю. Виноградов. – Казан: Татгосиздат, 1941. – 22 б. – Текст парал. татар. Һәм рус. тел.

Фәйзи, Җ. Җырлар = Песни / Җ. Фәйзи; ред. Ю. Виноградов, Г. Зәйнашева. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1963. – 19 б. – Текст парал. татар. Һәм рус. тел.

Фәйзи, Җ. Җырлар = Песни / Җ. Фәйзи; ред. Ю. Виноградов. – Казан: Татгосиздат, 1952. – 97 б. – Текст парал. татар. Һәм рус. тел.

Фәйзи, Җ. Җырлар = Песни: фортепианога кушылып җырлау өчен / Җ. Фәйзи; ред. Ю. Виноградов, Г. Зәйнашева. – Казань: Татар. кит. нәшр., 1963. – 19 б. – Текст парал. татар. Һәм рус. тел.

Фәйзи, Җ. Исеңдә тот, иптәш! = Помни, товарищ!: җырлар / Җ. Фәйзи. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1967. – 31 б. – Текст парал. татар. Һәм рус. тел.

Фәйзи, Җ. Кавалеристлар җыры = Кавалерийская песня: фортепиано белән урта тавыш өчен / Җ. Фәйзи; Ф. Кәрим сүзл.; ред. Ю. Виноградов. – Казань; Татгосиздат, 1935. – 4 б. – Текст парал. татар. Һәм рус. тел.

Фәйзи, Җ. Кояшлы җыр = [Солнечная песня] / Җ. Фәйзи. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1976. – 36 б.

Фәйзи, Җ. Кызыклы кунаклар = [Забавные гости]: кече яшьтәге мәкт. балалары өчен / Җ. Фәйзи. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1976. – 32 б.

Фәйзи, Җ. Кызыклы кунаклар = [Забавные гости]: урта яшьтәге мәкт. балалары өчен / Җ. Фәйзи. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1963. – 19 б.

Фәйзи, Җ. Музыка кичәләре = [Музыкальные вечера] / Җ. Фәйзи. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1966. – 176 б.: портр.

Фәйзи, Җ. Музыкаль комедияләрдән арияләр = [Арии из музыкальных комедий] / Җ. Фәйзи. – Казан: Таткнигоиздат, 1954. – 52 б.

Фәйзи, Җ. Пионер быргысы = Пионерский горн: җырлар / Җ. Фәйзи. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1973. – 38 б. – Текст парал. татар. Һәм рус. тел.

Фәйзи, Җ. Сталин турында җыр. - Казан : Татгосиздат, 1949. - 4б. : нот. белән. - Текст парал. татар. һәм рус. тел.

Фәйзи, Җ. Тыңларсыңмы җырымны = [Будешь ли слушать мою песню] / Җ. Фәйзи; Г. Зәйнашева сүзл. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1960. – 3 б.

Фәйзи, Җ. Урман кызы = [Лесная девушка]: җырлар / Җ. Фәйзи; төз. З. Хәйруллина. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1979. – 80 б.: нот., портр.

Фәйзи, Җ. Урман кызы = Лесная девушка: фортепиано. белән урта тавыш өчен / Җ. Фәйзи; һәм Такташ сүзл.; ред. Ю. Виноградов. – Казань; Татгосиздат, 1935. – 3 б. – Текст парал. : татар. Һәм рус. тел.

Фәйзи, Җ. Чишмә / төз.С. Әхмәдуллина. - Казан : Татар.кит.нәшр.,1962. - 34б. : нот. белән. - Кече яшьтәге мәкт.балаларына

Китаплар

Фәйзи, Җ. Халык җәүһәрләре. Күңелем кыллары = [Жемчужины народные. Струны моей души]: татар халык көйләре, истәлекләр / Җ. Фәйзи. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1987. – 392 б.

Фәйзи, Җ. Халык җәүһәрләре = [Народные жемчужины]: татар халкының хәзерге заман музыка фольклоры: ноталар һәм тарихи аңлатмалар белән / Җ. Фәйзи. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1971. – 288 б.

Фәйзи Җ. Онытылмас хатирәләр // Муса турында истәләкләр / төз. Һәм әдәби эшкәрт. Г. Кашшаф. – Казан, 1964

Мәкаләләр

Фәйзи Җ.Үзешчән композиторлар турында. // Совет әдәбияты. – 1956. - № 11. –Б. 103

Фәйзи Җ. Чәчкап альбомы. (Бөек Ватан сугышы чорында татар композиторлары һәм язучылары). // Казан утлары. – 1967. - № 4.

Фәйзи Җ. Җырлар эзлим. // Казан утлары. – 1973. - № 1.

Фәйзи Җ. Истә калганнардан. // Азат хатын. – 1970. - № 10.

Фәйзи Җ. Үзем турында үзем. // Азат хатын. – 1970. - № 1.

Фәйзи Җ. Габдулла Тукай һәм музыка. // Совет әдәбияты. – 1943. - № 4.

Фәйзи Җ. Мәрьям Рахманкулованың иҗат портреты. // Совет әдәбияты. – 1943. - № 1.

Фәйзи Җ. Фәйзулла Туишев. // Совет әдәбияты. – 1944. - № 5.


Соңгы яңарту: 18 февраль 2020, 10:48

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International